;

Diana Řeháčková

Jsem saxofonistka. Kromě altového a tenorového saxofonu se věnuji též hře na zobcovou a příčnou flétnu a sólovému zpěvu. Hru na saxofon  jsem vystudovala  na Pražské konzervatoři. Pravidelně účinkuji na kulturních programem Západočeské galerie v Plzni a představeních Poetického divadla. Vystupuji nejen jako sólistka, ale působím rovněž v komorních hudebních tělesech (např. saxofonová tria, kvarteta, komorní uskupení DiVo atd.) Mimo jiné také píšu písňové texty a nahrála jsem hudbu pro divadelní představení Žena pro Dona Juana.

Ve výuce se u svých žáků zaměřuji nejen na spolehlivé ovládnutí techniky hry na hudební nástroj a osvojení základů hudební teorie nezbytných pro každého muzikanta, ale také na komplexní muzikální rozvoj každého žáka. Během lekcí objevujeme žákův individuální vztah k hudbě jako takové a hledáme způsoby, jak z interpretace hudby získat co nejvíce radosti a prožitků. Velký důraz přikládám také rozvíjení schopnosti hrát dohromady s dalšími muzikanty. Hudební prožitek je takto vždy komplexnější a žák se zároveň připravuje na své případné účinkování v jakémkoli hudebním tělese. Proto na mých lekcích pravidelně hrajeme v duu, v triu, s doprovodem klavíru atd.

01klient
02Clarina
03klient
04
05FHL
06