Jmenuji se Filip Smyček a jsem lektorem zobcové flétny, klarinetu a saxofonu. Hudba je mým koníčkem již od útlého dětství, v současné době je hudba zároveň mou budoucí profesí, jsem studentem závěrečného ročníku Pražské konzervatoře v oboru hra na klarinet.

Ve výuce kladu důraz na přátelské prostředí, domnívám se, že kladným a pozvolným způsobem lze naučit každého žáka téměř cokoliv. Je pro mě důležité, aby při mých lekcích děti hrály hudbu, která je baví a inspiruje. Kladu důraz také na společnou hru s žákem, kdy má žák možnost lépe porozumět jednotlivým hudebním složkám jako harmonii či rytmu. Mám zkušenosti nejen ve hře sólové, ale také v  orchestrální a komorní, kde jsem členem různých symfonických či dechových orchestrů a dechových kvintetů, a poznatky získané touto činností se snažím přenést i do svých lekcí.

V  současnosti si také doplňuji vzdělání studiem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ve hře na klarinet se pravidelně účastním mezinárodních kurzů v Domažlicích, či v Praze.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *